فرم های ثبت نام

فرم ثبت نام اینترنتی  :: برای دیدن این فرم در سایت : با کلیک در (قسمت بالا ، سمت راست ،جایی که سه تا خط روی هم قرار دارد) و بعد سمت چپ بالای سایت ( پنجره مشکی ) کنار گزینه پنل کاربری نوشته ثبت نام ، این فرم را در سایت تکمیل نمایید( قبل از تکمیل فایل فوق،عکس دانش آموز با حجم 200 کیلو بایت اسکن شود). درصورت عدم دسترسی به امکانات به معاونت فن آوری دبیرستان ( غروی ) مراجعه نمایید.

مشاهده مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پایه دهم

ادامه مدارک : دانش آموزان گرامی ، فرمهای زیر را ( فرمهایی که دوصفحه ای می باشد در یک برگ [پشت و رو ] ) پرینت بگیرید و با خودکار آبی تکمیل نمایید و هنگام ثبت نام همراه با مدارک فوق ابتدا به معاونت فن آوری ( غروی ) و سپس به معاونتهای پرورشی ( مختاری)  و اجرایی ( نوایی ) تحویل دهید.

میثاق نامه دبیرستان

فرم انضباطی

فرم پرورشی

فرم سلامت پزشکی - ورزشی

فرم اعلام همکاری والدین

دانش آموز ممتاز

کلاس: 1051

کلاس: 1052

کلاس: 1061

کلاس: 1062

کلاس: 1071

کلاس: 1151

کلاس: 1152

کلاس: 1171

کلاس: 1161

کلاس: 1162

کلاس: 1251

کلاس: 1252

کلاس: 1261

کلاس: 1262

کلاس: 1271

لیست ممتازین...

*مشاوره آموزشی*

...

مشاوره خصوصی و گروهی سیزدهم

مشاوره خصوصی و گروهی سیزدهم

نمایش
...

مشاوره خصوصی و گروهی دوازدهم

مشاوره خصوصی و گروهی دوازدهم

نمایش
...

مشاوره خصوصی یازدهم

مشاوره خصوصی یازدهم

نمایش
آرشیو

نمونه سئوالات

رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی


رشته تجربی

رشته انسانی

رشته ریاضی


رشته تجربی

رشته ریاضی

رشته انسانی


متولدین امروز